Julio Le Parc

Parc
Argentina | Född 1928

Julio Le Parc (född 1928 i Argentina). För Julio Le Parc är målsättningen att så öppet forma sina konstruktioner att åskådarens fantasi stimuleras till ett aktivt deltagande i skapelseprocessen. Han vill förvandla konsten till en akt som griper in i betraktarens mekanismer för skapande. Inga av miljön bestämda motiv eller objekt skall binda. Reaktionen, synupplevelsen är nog – det viktiga är att konstnären finner en medarbetare i sin vision.

Idag är han representerad med måleri, grafik eller kinetiska konstruktioner i en rad av världens tongivande moderna museer.