Marc Chagall

Marc Chagall
Liozna | Född 1887

Marc Chagall framstår i sin konst som vår tids store drömmare och bildpoet, fri från dogmer, oberoende av alla –ismer. Visserligen var det hans konst som redan 1914 kom skalden Apollinaire att skapa ordet ”surreell” – öververklig – men han tillhörde aldrig surrealistgruppen.

Hans konst är en syntes av myt och verklighet, av lek och allvar. Han bringar kärleken, kärleken till kvinnan, till nästan, till hemmet, sin oupphörliga hyllning. Men där finns också en överton av ödmjukhet inför liv och människa som barndomens djupa religiositet lärde honom.