Marjatta Nuoreva

marjatta nuoreva
Finland | Född 1944

Marjatta Nuoreva (född 1944 i Finland). Det har sagts att ingenstans betyder ljuset, och därmed mörkret, så mycket som för oss människor i norr. Med sin bildsvit ’Mörkrets Ljus’ har Marjatta Nuoreva sökt sig tillbaka till mytens sätt att berätta med mörker och ljus. Hennes bilder handlar om det mest elementära och det mest väsentliga, om att vara människa i världen.

Det är en konst som gestaltar vår ångest och vårt hopp, vår saknad och längtan, vår makt och maktlöshet. Mörkret är stort och tungt hos Marjatta Nuoreva, men det är det mörker som ger glädjen djup.

Marjatta Nuorevas namn nämns med stor respekt bland Europas kännare av modern nordisk grafik. På kontinenten har hon haft stora framgångar på internationella grafikbiennaler och hennes blad är eftersökta av gallerier och museer långt utanför Nordens gränser.