Mayumi Morino

Mayumi Morino
Japan | Född 1941

Mayaumi Morino (född 1941 i Japan) hör till den generation japanska konstnärer som tagit mycket starka intryck av den konst som efter andra världskriget växte fram i Europa och USA.

For Morino blev 1960-talets superrealism den stora ledstjärnan och han arbetade med förkärlek med kombinationer av superrealistiskt återgivna plankstumpar och repbitar. De färdiga verken blev en sorts tvådimensionella skräpcollage med stark surrealistiska övertoner.

I sin senare konst har Morino dock lämnat plankstumparna bakom sig och ’skräpmotiven’ har fått ge vika för ett föreställande bildspråk. Men repen lever vidare i hans konst, i varje fall delvis, och han använder dem för att ge de avbildade föremålen drag av såväl mystik som öververklighet.