Poul Janus Ipsen

Paul
Köpenhamn | Född 1936

Poul Janus Ipsen (född 1936 i Köpenhamn), har utbildat sig genom att iaktta och lära av livet – till livet hör även andra konstnärers konst. Han är en autodidakt med stort tekniskt kunnande, socialt engagemang och en rik fond av förstahandserfarenheter att ösa ur. Att han inte har gått på konstskolor har säkert bidragit till att hans konst fått en personlig karaktär.

När Ipsen debuterade målade han i en tung abstraherande stil och med mörka jordfärger. Han försökte återge sina inre upplevelser i ett icke-föreställande formspråk. Efterhand som han utvecklades blev hans bildspråk mäktigt, oroande och symbolrikt.

I hans senare verk återfinns anonyma människor som fått sina drömmar och förhoppningar grusade, den ensamma och isolerade människan men där finns också den girige, frossaren och markmänniskan. De mörka jordfärgerna är däremot borta; färgerna har blivit ljusare och renare utan att därför mista sin uttryckskraft.