Pressmeddelande: Affärsmannen och galleristen Per-Olov Börjeson har gått bort. Blev 89 år gammal.

per-olov börjeson

Galerie Börjeson Aktiebolags grundare, Per-Olov Börjeson, gick bort lördagen den 23 november 2019.

Per-Olov Börjeson blev 89 år gammal och skulle fylla 90 år den 29 december 2019.

Bakgrund

Per-Olov Börjeson grundade Galerie Börjeson Aktiebolag år 1969 i Malmö tillsammans med sin livskamrat och stora kärlek, hustrun Elna. Detta efter att de båda återvänt från en mångårig vistelse i Colombia (vistelsen i Colombia redogörs närmare för i Per-Olov Börjesons självbiografi Inom och utanför ramarna).

Galleriet växte snabbt fram till ett av Sveriges största och mest kända gallerier. Framgången var till stor del tack vare Per-Olov Börjesons unika förmåga att knyta nära vänskapsband med internationellt kända konstnärer. Detta gjorde att Per-Olov Börjeson kunde ge ut ett stort antal litografier utan mellanhänder, via Galerie Börjeson Aktiebolag, tillsammans med välkända konstnärer såsom Andy Warhol, Salvador Dali, Marc Chagall, Juan Miro m.fl.

Under tiden som galleriet växte på 70-talet började även Per-Olov Börjeson diversifiera sin verksamhet genom att investera i fastigheter. Succesivt växte fastighetsportföljen och gav ett starkt fäste i Malmöregionen.

Per-Olov Börjeson arbetade på Galerie Börjeson fram till år 2014, vid en ålder av 84 år. Han biträdde även styrelsen i en rad löpande frågor efter att han formellt lämnat sin tjänst.

VD för Galerie Börjeson Aktiebolag, Karl-Henrik Johansson Munk, kommenterar:

”Det är med stor sorg som vi tyvärr kan meddela att Per-Olov Börjeson har gått bort. Per-Olov var mycket glad i livet och hans sinne för affärer stod honom starkt in till hans sista tid.

Våra tankar går till Per-Olovs händelserika liv och de framgångar som han har byggt upp. Per-Olov utsåg sin dotter Lykke Munk att efterträda honom som styrelseordförande för Galerie Börjeson AB 2014.

Vi är därmed ödmjuka och hedrade över att Per-Olov Börjeson har givit oss förtroendet att förvalta Galerie Börjeson Aktiebolag vidare och vi är stolta över att galleriet kommer att öppna igen inom en mycket snar framtid på Stortorget i Malmö, den plats där allt en gång startade för nästan exakt 50 år sedan.

Med vänliga hälsningar,

Karl-Henrik Johansson Munk på uppdrag av styrelsen för Galerie Börjeson Aktiebolag