Kozo Inoue

Inoue
Japan | Född 1937

Kozo Inoue (född 1937 i Japan), är en av de stora lyrikerna i den japanska nutidskonsten. Sin främsta inspirationskälla har han i naturen. Men det är inte det konkret påtagliga som i första hand inspirerar honom utan snarare de mer subtila fenomen som återfinns i t.ex. den osynliga rörelsen i en bristande blomknopp, i kronbladens tysta dans när vinden rör vid den, i luftens genomskinlighet och i ljusets skiftningar.

Kräset valda och utsökt stiliserade symboler för januari, mars, juni, augusti och november framträder i finstämd harmoni med de bakomliggande, mjukt nyanserade men ändå hela färgplanen och skapar visioner än av blekvioletta vinterdagar, än av senhöstens glödande färgprakt.