Max Walter Svanberg (1912-1994, född i Malmö), var en målare, tecknare och grafiker. Svanberg fann under inflytande från surrealism ett starkt personligt bildspråk i erotiska, exotiskt färgskimrande bilder.

Samtiden blev ibland provocerad av erotiken i Svanbergs målningar men idag är uppfattningen en annan och den minutiösa dekorativa skönheten i de smyckelika kvinnobilderna betonas.

”Min konst är tillbedjarens hymn till kvinnan; till denna sällsamma hybrid av vision och verklighet, av konvulsivisk skönhet och kysk frestelse. En solitär i regnbågsrum med hud av sällsamma kläder och fjärilssvärmar, händelser och dofter, av morgonens rosenfingrar, dagens genomskinliga solar, av aftonens blå älsklingar och nattens storögda fiskar” har Svanberg själv ha deklarerat.